Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 KaliszPortal eBudownictwo umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki portalowi Inwestorzy mogą bezpiecznie i szybko realizować proces budowlany w jednym miejscu.
Wyślij wniosek z projektem elektronicznieZałóż dziennik budowyProwadź książkę obiektu budowlanegoZgłoś źródło ogrzewania budynkuZnajdź osobę z uprawnieniami budowlanymiPodejmij zlecenie w ramach wykonania zastępczegoSystem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.pl
Zarządzenia Powiatowego
Inspektora Nadzoru

Budowlanego

  Strona   1 

 

Zarządzenie 3/2013 z dnia 2013-10-29

w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

 
Wytworzył:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza Dorota Walisiak
Data wytworzenia:2013-10-29Data opublikowania:2014-01-25Opublikował:MM
Data modyfikacji:2013-01-25Zmodyfikował:MMPodstawa:


Zarządzenie 2/2013 z dnia 2013-05-09

w sprawie Zarządzania Systemem Informatycznym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

 
Wytworzył:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza Dorota Walisiak
Data wytworzenia:2013-05-09Data opublikowania:2014-01-25Opublikował:MM
Data modyfikacji:2014-01-25Zmodyfikował:MMPodstawa:


Zarządzenie 1/2013 z dnia 2013-04-10

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzenia Systemem Informatycznym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

 
Wytworzył:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza Dorota Walisiak
Data wytworzenia:2013-04-10Data opublikowania:2014-01-25Opublikował:MM
Data modyfikacji:2014-01-25Zmodyfikował:MMPodstawa:

  Strona   1 

 

Liczba wszystkich zarządzeń: 3    
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r