Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 KaliszPortal eBudownictwo umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki portalowi Inwestorzy mogą bezpiecznie i szybko realizować proces budowlany w jednym miejscu.
Wyślij wniosek z projektem elektronicznieZałóż dziennik budowyProwadź książkę obiektu budowlanegoZgłoś źródło ogrzewania budynkuZnajdź osobę z uprawnieniami budowlanymiPodejmij zlecenie w ramach wykonania zastępczegoSystem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plSprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2022rok


Wytworzył:Marciniak Mariusz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza
Data wytworzenia:2023-05-16Data opublikowania:2023-05-16Opublikował:Webmaster
Data modyfikacji: - Zmodyfikował: - Podstawa:e-mail
Sprawozdanie finansowe za 2021rok


Wytworzył:Marciniak Mariusz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza
Data wytworzenia:2022-04-29Data opublikowania:2022-04-29Opublikował:Webmaster
Data modyfikacji: - Zmodyfikował: - Podstawa:e-mail
Sprawozdanie finansowe za 2020rok


Wytworzył:Marciniak Mariusz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza
Data wytworzenia:2021-04-27Data opublikowania:2021-04-27Opublikował:Webmaster
Data modyfikacji: - Zmodyfikował: - Podstawa:e-mail
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok


Wytworzył:Marciniak Mariusz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza
Data wytworzenia:2020-06-12Data opublikowania:2020-06-12Opublikował:Webmaster
Data modyfikacji: - Zmodyfikował: - Podstawa:e-mail
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok


Wytworzył:Marciniak Mariusz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza
Data wytworzenia:2019-05-10Data opublikowania:2019-05-10Opublikował:Webmaster
Data modyfikacji: - Zmodyfikował: - Podstawa:e-mail
';


 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r