Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA O CZASOWEJ ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATUW związku z narastającym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza, wprowadził zmianę organizacji pracy Inspektoratu.Od 16.03.2020r. do 10.04.2020r. pracownicy Inspektoratu będą wykonywać obowiązki służbowe w formie pracy zdalnej. Kontakt z pracownikami będzie ograniczony – poprzez numery służbowe +48 62 7654990, +48 605 920901 lub pocztę elektroniczną sekretariat@pinb.kalisz.pl. Rekomenduje się składanie w tym czasie wniosków, pytań etc. poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, fax oraz skrytkę ePUAP.INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOUwaga! Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego jednostki:

Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824Organizacja


Powiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoMarciniak Mariusz

tel. +48 62 7654990

Data powołania 20 marca 2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Inspektoratu i realizacją zadań wynikających z ustawy. Do kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

  • Podejmowanie decyzji i postanowień wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane,
  • zakwalifikowanych do właściwości organu nadzoru budowlanego – przedstawionych powyżej.

Sprawy zastrzeżone w Regulaminie Organizacyjnym do wyłącznej kompetencji organu.Stanowiska ds. inspekcji i orzecznictwa


  • Starszy Inspektor Grzegorz Figiel,
  • Starszy inspektor - Grażyna Gałka,
  • Inspektor - Zenon Kolanowski


Obsługa administracyjna


  • Referent Marta Rosiak


Obsługa finansowo-księgowo-kadrowa

 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r