Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA W SPRAWIE AWARII TELEFONÓWW związku z awarią linii telefonicznych firmy Orange informujemy że telefony do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta kalisza na chwilę obecną nie działają.
Za utrudnienia od nas niezależne przepraszamy, staramy się aby maksymalnie skrócić czas przywrócenia dostępności telefonów do naszego biura.

W związku z awarią uruchomiono telefon tymczasowy do sekretariatu: +48 572 371329

INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOUwaga! Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego jednostki:

Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824Organizacja


Powiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoMarciniak Mariusz

tel. +48 62 7654990

Data powołania 20 marca 2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Inspektoratu i realizacją zadań wynikających z ustawy. Do kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

  • Podejmowanie decyzji i postanowień wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane,
  • zakwalifikowanych do właściwości organu nadzoru budowlanego – przedstawionych powyżej.

Sprawy zastrzeżone w Regulaminie Organizacyjnym do wyłącznej kompetencji organu.Stanowiska ds. inspekcji i orzecznictwa


  • Starszy Inspektor Grzegorz Figiel,
  • Starszy inspektor - Grażyna Gałka,
  • Inspektor - Zenon Kolanowski


Obsługa administracyjna


  • Referent Marta Rosiak


Obsługa finansowo-księgowo-kadrowa

 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r