Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz
INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOUwaga! Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego jednostki:

Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824Organizacja


Powiatowy Inspektor Nadzoru BudowlanegoMarciniak Mariusz

tel. +48 62 7654990

Data powołania 20 marca 2017
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Inspektoratu i realizacją zadań wynikających z ustawy. Do kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

  • Podejmowanie decyzji i postanowień wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane,
  • zakwalifikowanych do właściwości organu nadzoru budowlanego – przedstawionych powyżej.

Sprawy zastrzeżone w Regulaminie Organizacyjnym do wyłącznej kompetencji organu.Stanowiska ds. inspekcji i orzecznictwa


  • Starszy Inspektor Grzegorz Figiel,
  • Starszy inspektor - Grażyna Gałka,
  • Inspektor - Zenon Kolanowski


Obsługa administracyjna


  • Referent Marta Rosiak


Obsługa finansowo-księgowo-kadrowa

 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r