Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plO Inspektoracie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza


Marciniak Mariusz
Siedziba:
62-800 Kalisz
ul.Franciszkańska 3-5

Godziny pracy Inspektoratu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników prowadzących sprawy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


Wszystkie pisma kierowane do Inspektoratu należy składać w Sekretariacie w godzinach pracy Inspektoratu.Sekretariat:
tel. +48 62 7654990
fax: +48 62 7654994
e-mail: sekretariat@pinb.kalisz.pl 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r