Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA O CZASOWEJ ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATUW związku z narastającym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza, wprowadził zmianę organizacji pracy Inspektoratu.Od 16.03.2020r. do 10.04.2020r. pracownicy Inspektoratu będą wykonywać obowiązki służbowe w formie pracy zdalnej. Kontakt z pracownikami będzie ograniczony – poprzez numery służbowe +48 62 7654990, +48 605 920901 lub pocztę elektroniczną sekretariat@pinb.kalisz.pl. Rekomenduje się składanie w tym czasie wniosków, pytań etc. poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, fax oraz skrytkę ePUAP.INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOUwaga! Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego jednostki:

Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824O Inspektoracie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza


Marciniak Mariusz
Siedziba:
62-800 Kalisz
ul.Franciszkańska 3-5

Godziny pracy Inspektoratu:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników prowadzących sprawy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


Wszystkie pisma kierowane do Inspektoratu należy składać w Sekretariacie w godzinach pracy Inspektoratu.Sekretariat:
tel. +48 62 7654990
fax: +48 62 7654994
e-mail: sekretariat@pinb.kalisz.pl 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r