Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz
INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOUwaga! Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego jednostki:

Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824Majątek

Majątek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 rokuŚrodki trwałe: 145 229,99 zł.

w tym:

  • maszyny i urządzenia: 22 538,59 zł.

  • środki transportu: 44 600,00 zł.

  • pozostałe środki trwałe: 69 429,90 zł + 8661,50 zł = 78 091,40 zł.
 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r