Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 KaliszPortal eBudownictwo umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki portalowi Inwestorzy mogą bezpiecznie i szybko realizować proces budowlany w jednym miejscu.
Wyślij wniosek z projektem elektronicznieZałóż dziennik budowyProwadź książkę obiektu budowlanegoZgłoś źródło ogrzewania budynkuZnajdź osobę z uprawnieniami budowlanymiPodejmij zlecenie w ramach wykonania zastępczegoSystem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plKontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza

Siedziba:

ul.Franciszkańska 3-5
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654990
tel/fax. +48 62 7654994
e-mail: sekretariat@pinb.kalisz.pl

W podmiocie funkcjonują dwie skrzynki do korespondencji elektronicznej, każda z nich ustawiona w różnych trybach, tak aby umożliwiść możliwość dostarczania z różnych systemów teleinformatycznych


1. /PINB-mKALISZ/domyslna


2. /PINB-mKALISZ/SkrytkaESP

  1. Informacje o sposobie wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy EPUAP
  2. Złóż pismo do Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza
    za pośrednictwem platformy EPUAP - odnośnikZobacz naszą lokalizację na mapie Google

Wyślij wiadomość bezpośrednio ze strony 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r