Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 KaliszPortal eBudownictwo umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki portalowi Inwestorzy mogą bezpiecznie i szybko realizować proces budowlany w jednym miejscu.
Wyślij wniosek z projektem elektronicznieZałóż dziennik budowyProwadź książkę obiektu budowlanegoZgłoś źródło ogrzewania budynkuZnajdź osobę z uprawnieniami budowlanymiPodejmij zlecenie w ramach wykonania zastępczegoSystem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA BIURA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta z Kalisza uprzejmie informuje, że 2 stycznia 2024 r. (wtorek) będzie zamknięty.
Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o służbie cywilnej, Prezes Rady Ministrów, w dniu 24 października 2023 r., podpisał zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy.
INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

W ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego – Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych.

Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Dlatego Krajowa Izba Kominiarzy wydała informację do Właścicieli, Zarządców i Administratorów nieruchomości o potrzebie przygotowania danych będących w ich zasobach. W informacji jest zakres niezbędnych danych - czytaj więcej ....
INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plDruki do pobraniaDruki dla inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym po 19 września 2020r

Druki na rozpoczęcie robót budowlanych - po 19 września 2020 roku

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12). - Aktualizacja 2023-07-03
2. oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego - Aktualizacja 2023-07-03
3. oświadczenie projektanta głównego – koordynującego. - Aktualizacja 2023-11-27
4. Oświadczenie o braku wymagalności PAB i PT - Aktualizacja 2023-11-16Druki na zakończenie robót budowlanych - po 19 września 2020 roku

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Informacja geodety. - Aktualizacja 2023-07-03
2. Karta informacyjna. - Aktualizacja 2023-07-03
3. wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) - Aktualizacja 2023-07-03
4. wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
PB-17 nie dotyczy przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
- Aktualizacja 2023-07-03
5. zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) - Aktualizacja 2023-07-03
6. zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
PB-16 nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- Aktualizacja 2023-07-03
7. Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy. - Aktualizacja 2023-07-03
8. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag. - Aktualizacja 2022-05-20
9. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo).
10. Zawiadomienie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20
11. Zawiadomienie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20

Druki dla inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym przed 19 września 2020r

Druki na rozpoczęcie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia na placu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2023-07-03
2. Oświadczenie kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego. - Aktualizacja 2023-07-03
3. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy - robót budowlanych. - Aktualizacja 2023-07-03Druki na zakończenie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Karta informacyjna. - Aktualizacja 2023-07-03
2. Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy. - Aktualizacja 2023-07-03
3. Informacja geodety. - Aktualizacja 2023-07-03
4. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag. - Aktualizacja 2023-07-03
5. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo).
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2023-07-03
7. Zawiadomienie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20
8. Zawiadomienie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. - Aktualizacja 2023-07-03
9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2023-07-03Inne druki.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Zawiadomienie o kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych. - Aktualizacja 2023-07-03
2. Wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia. - Aktualizacja 2023-07-03- Do otwarcia wyżej udostępnionych druków służą programy, które można pobrać za pośrednictwem naszej strony

1. Acrobat Reader 9.0 PL
 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r