Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz
INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOAktualnie obowiązujący rachunek bankowy jednostki: Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plDruki do pobraniaDruki dla inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym od 19 września 2020r

Druki na rozpoczęcie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych. - Aktualizacja 2021-06-30
2. oświadczenie projektanta/ projektanta sprawdzającego wykonaniu projektu technicznego. - Aktualizacja 2021-06-30Druki na zakończenie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. zakończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. - Aktualizacja 2021-06-30
2. zakończenie budowy (nie dotyczy budynków mieszkalnych). - Aktualizacja 2021-06-30
3. wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. - Aktualizacja 2021-06-30
4. wniosek o wydanie pozwoleni na użytkowanie. - Aktualizacja 2021-06-30Druki dla inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym przed 19 września 2020r

Druki na rozpoczęcie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia na placu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2021-10-25
2. Obowiązki kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego. - Aktualizacja 2021-10-25
3. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy - robót budowlanych. - Aktualizacja 2021-10-25Druki na zakończenie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Karta informacyjna. - Aktualizacja 2019-01-02
2. Oświadczenie kierownika budowy. - Aktualizacja 2021-10-25
3. Informacja geodety. - Aktualizacja 2021-10-25
4. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag. - Aktualizacja 2021-10-25
5. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo).
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2021-10-25
7. Zawiadomienie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. - Aktualizacja 2021-10-25
8. Zawiadomienie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. - Aktualizacja 2019-10-25
9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2021-10-25Inne druki.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Zawiadomienie o kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych. - Aktualizacja 2019-10-25
2. Wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia. - Aktualizacja 2021-10-25- Do otwarcia wyżej udostępnionych druków służą programy, które można pobrać za pośrednictwem naszej strony

1. Acrobat Reader 9.0 PL
 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r