Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza w związku z okresem zimowym i możliwością występowania opadów śniegu, w celu zapobiegania przed zagrożeniem związanym z jego zaleganiem na dachach obiektów wielkopowierzchniowych przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom o obowiązku ich odśnieżania.

Powyższe wynika z art. 61, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r, poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie informujemy, że nie wykonanie obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną (art. 91a ustawy Prawo Budowlane).Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza
Mariusz MarciniakINFORMACJA O CZASOWEJ ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATUW dniu 24 grudnia 2020 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza będzie nieczynny.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza
Mariusz Marciniak

INFORMACJA O CZASOWEJ ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATUW związku z narastającym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza, wprowadził zmianę organizacji pracy Inspektoratu.

Od 7 października2020 roku do odwołania będzie ograniczony dostęp do kontaktu z pracownikami inspektoratu.

Wszelkie sprawy do załatwienia w inspektoracie będą ograniczały się do odbioru dokumentów przy wejściu do urzędu.

Prosimy o pozostawianie przy każdym wniosku numeru kontaktowego.

O sposobie załatwienia sprawy będziemy informować telefonicznie bądź przez pocztę elektroniczną.

Kontakt z pracownikami będzie ograniczony – poprzez numery służbowe: (+48 62 7654990; +48 62 7654994) lub pocztę elektroniczną sekretariat@pinb.kalisz.pl.

Rekomenduje się składanie w tym czasie wniosków, pytań etc. poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, fax oraz skrytkę ePUAP.INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOUwaga! Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego jednostki:

Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824Druki do pobraniaDruki na rozpoczęcie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia na placu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2019-08-21
2. Obowiązki kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego. - Aktualizacja 2018-10-05
3. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy - robót budowlanych. - Aktualizacja 2019-08-21Druki na zakończenie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Karta informacyjna. - Aktualizacja 2019-01-02
2. Oświadczenie kierownika budowy. - Aktualizacja 2019-08-30
3. Informacja geodety. - Aktualizacja 2019-08-21
4. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag. - Aktualizacja 2019-08-21
5. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo).
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2019-08-21
7. Zawiadomienie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. - Aktualizacja 2019-08-21
8. Zawiadomienie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. - Aktualizacja 2019-08-21
9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2019-08-21Inne druki.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Zawiadomienie o kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych. - Aktualizacja 2019-08-21
2. Wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia. - Aktualizacja 2019-08-21- Do otwarcia wyżej udostępnionych druków służą programy, które można pobrać za pośrednictwem naszej strony

1. Acrobat Reader 9.0 PL
 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r