Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


Do 30 czerwca 2022 roku każdy obywatel lub zarządca zobowiązany jest złożyć deklarację do Cenralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Dane z systemu CEEB i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnione będą 25 podmiotom (m.in. zakładom ubezpieczeń, URE, GDOŚ, organom nadzoru budowlanego) o czym mówi Art. 27d ustawy wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.

Złóż deklarację:

- Złóż deklarację online

- Deklaracje papierowa dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Podstawy prawne:

Link do ustawy: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow-oraz-centralna-ewidencja-17506210

Link do art. 27d: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow-oraz-centralna-17506210/art-27-d

INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOOpłaty skarbowe wnosimy na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: Bank PKO BP SA nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plAktualnie obowiązujący rachunek bankowy jednostki: Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824Druki do pobraniaDruki dla inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym po 19 września 2020r

Druki na rozpoczęcie robót budowlanych - po 19 września 2020 roku

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12). - Aktualizacja 2022-05-20
2. oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego - Aktualizacja 2022-01-03Druki na zakończenie robót budowlanych - po 19 września 2020 roku

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Informacja geodety. - Aktualizacja 2021-12-07
2. Karta informacyjna. - Aktualizacja 2021-12-07
3. wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) - Aktualizacja 2022-05-20
4. wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
PB-17 nie dotyczy przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
- Aktualizacja 2022-05-20
5. zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) - Aktualizacja 2022-05-20
6. zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
PB-16 nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- Aktualizacja 2022-05-20

Druki dla inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym przed 19 września 2020r

Druki na rozpoczęcie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia na placu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2022-05-20
2. Obowiązki kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego. - Aktualizacja 2021-05-20
3. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy - robót budowlanych. - Aktualizacja 2022-05-20Druki na zakończenie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Karta informacyjna. - Aktualizacja 2019-01-02
2. Oświadczenie kierownika budowy. - Aktualizacja 2022-05-20
3. Informacja geodety. - Aktualizacja 2022-05-20
4. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag. - Aktualizacja 2022-05-20
5. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo).
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2022-05-20
7. Zawiadomienie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20
8. Zawiadomienie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20
9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2022-05-20Inne druki.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Zawiadomienie o kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych. - Aktualizacja 2022-05-20
2. Wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia. - Aktualizacja 2022-05-20- Do otwarcia wyżej udostępnionych druków służą programy, które można pobrać za pośrednictwem naszej strony

1. Acrobat Reader 9.0 PL
 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r