Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plDruki do pobraniaDruki dla inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym po 19 września 2020r

Druki na rozpoczęcie robót budowlanych - po 19 września 2020 roku

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12). - Aktualizacja 2022-05-20
2. oświadczenie projektanta / projektanta sprawdzającego - Aktualizacja 2022-01-03Druki na zakończenie robót budowlanych - po 19 września 2020 roku

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Informacja geodety. - Aktualizacja 2021-12-07
2. Karta informacyjna. - Aktualizacja 2021-12-07
3. wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a) - Aktualizacja 2022-05-20
4. wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
PB-17 nie dotyczy przystąpienia do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
- Aktualizacja 2022-05-20
5. zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a) - Aktualizacja 2022-05-20
6. zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
PB-16 nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- Aktualizacja 2022-05-20
7. Obowiązki kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego. - Aktualizacja 2021-05-20
8. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag. - Aktualizacja 2022-05-20
9. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo).
10. Zawiadomienie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20
11. Zawiadomienie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20

Druki dla inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym przed 19 września 2020r

Druki na rozpoczęcie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia na placu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2022-05-20
2. Obowiązki kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego. - Aktualizacja 2021-05-20
3. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy - robót budowlanych. - Aktualizacja 2022-05-20Druki na zakończenie robót budowlanych.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Karta informacyjna. - Aktualizacja 2019-01-02
2. Oświadczenie kierownika budowy. - Aktualizacja 2022-05-20
3. Informacja geodety. - Aktualizacja 2022-05-20
4. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag. - Aktualizacja 2022-05-20
5. Protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo).
6. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2022-05-20
7. Zawiadomienie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20
8. Zawiadomienie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. - Aktualizacja 2022-05-20
9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. - Aktualizacja 2022-05-20Inne druki.

 Lp.   Nazwa dokumentu   Format 
1. Zawiadomienie o kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych. - Aktualizacja 2022-05-20
2. Wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia. - Aktualizacja 2022-05-20- Do otwarcia wyżej udostępnionych druków służą programy, które można pobrać za pośrednictwem naszej strony

1. Acrobat Reader 9.0 PL
 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r