Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plO Biuletynie


Redakcja biuletynu
Adres:

ul.Franciszkańska 3-5

62-800 KaliszInstrukcja korzystania z Biuletynu:


Z informacji zawartych w Biuletynie należy korzystać poprzez wybór i kliknięcie myszą właściwej zakładki z menu znajdującego się z lewej stronie ekranu.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. Ograniczenia tej zasady mogą nastąpić tylko przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jedną z form upowszechniania dostępu do informacji publicznych jest utworzenie ujednoliconego Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza zawiera informacje o strukturze, zasadach i formie działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

Biuletyn zawiera dokumenty możliwe do pobrania,wzory wniosków do spraw załatwianych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Dokumenty dostępne są w powszechnie znanym formacie Acrobat Reader (PDF). Programy do przeglądania plików dostępne są do bezpłatnego wykorzystywania zarówno przez użytkowników komercyjnych jak i użytkowników domowych.

   - Darmowy czytnik plików PDF - Pobierz Acrobat Reader

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez mieszkańców Kalisza. Uwagi można kierować na adres umieszczony na samym dole - Redakcja Biuletynu. Gdyby chcieli Państwo wysłać pocztę do Inspektoratu, adres poczty elektronicznej znajdziecie w menu KONTAKT.
Udostępnianie informacji publicznejInfomacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PINB, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 Nr112 poz.1198) z dnia 6 września 2001r.


W przypadku nieodnalezienia interesującej Państwa informacji w Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu, prosimy o wypełnienie i przesłanie nam wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja biuletynu:Redaktor naczelny:

Marciniak Mariusz

tel. +48 62 7654 990


Redaktor techniczny:

e-mail: Redaktor techniczny

 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r