Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 KaliszPortal eBudownictwo umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki portalowi Inwestorzy mogą bezpiecznie i szybko realizować proces budowlany w jednym miejscu.
Wyślij wniosek z projektem elektronicznieZałóż dziennik budowyProwadź książkę obiektu budowlanegoZgłoś źródło ogrzewania budynkuZnajdź osobę z uprawnieniami budowlanymiPodejmij zlecenie w ramach wykonania zastępczegoSystem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA BIURA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta z Kalisza uprzejmie informuje, że 2 stycznia 2024 r. (wtorek) będzie zamknięty.
Na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o służbie cywilnej, Prezes Rady Ministrów, w dniu 24 października 2023 r., podpisał zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy.
INFORMACJA DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

W ramach obowiązujących zapisów Prawa Budowlanego – Dz.U. 2023. poz. 682. z dnia 14.04.2023 art. 62a ust. 5 i 6, w najbliższym czasie uruchomiony zostanie system teleinformatyczny, którego częścią będą okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych.

Z uwagi na powyższe, ulegnie rozszerzeniu zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach.

Dlatego Krajowa Izba Kominiarzy wydała informację do Właścicieli, Zarządców i Administratorów nieruchomości o potrzebie przygotowania danych będących w ich zasobach. W informacji jest zakres niezbędnych danych - czytaj więcej ....
INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGOOD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
OBOWIĄZUJE NOWY RACHUNEK BANKOWY: 93 1090 1128 0000 0001 5112 4563

Wszelkie opłaty skarbowe należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza: https://www.bip.kalisz.plO Biuletynie


Redakcja biuletynu
Adres:

ul.Franciszkańska 3-5

62-800 KaliszInstrukcja korzystania z Biuletynu:


Z informacji zawartych w Biuletynie należy korzystać poprzez wybór i kliknięcie myszą właściwej zakładki z menu znajdującego się z lewej stronie ekranu.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. Ograniczenia tej zasady mogą nastąpić tylko przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jedną z form upowszechniania dostępu do informacji publicznych jest utworzenie ujednoliconego Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza zawiera informacje o strukturze, zasadach i formie działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

Biuletyn zawiera dokumenty możliwe do pobrania,wzory wniosków do spraw załatwianych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Dokumenty dostępne są w powszechnie znanym formacie Acrobat Reader (PDF). Programy do przeglądania plików dostępne są do bezpłatnego wykorzystywania zarówno przez użytkowników komercyjnych jak i użytkowników domowych.

   - Darmowy czytnik plików PDF - Pobierz Acrobat Reader

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez mieszkańców Kalisza. Uwagi można kierować na adres umieszczony na samym dole - Redakcja Biuletynu. Gdyby chcieli Państwo wysłać pocztę do Inspektoratu, adres poczty elektronicznej znajdziecie w menu KONTAKT.
Udostępnianie informacji publicznejInfomacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PINB, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 Nr112 poz.1198) z dnia 6 września 2001r.


W przypadku nieodnalezienia interesującej Państwa informacji w Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu, prosimy o wypełnienie i przesłanie nam wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja biuletynu:Redaktor naczelny:

Marciniak Mariusz

tel. +48 62 7654 990


Redaktor techniczny:

e-mail: Redaktor techniczny

 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r