Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA W SPRAWIE AWARII TELEFONÓWW związku z awarią linii telefonicznych firmy Orange informujemy że telefony do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta kalisza na chwilę obecną nie działają.
Za utrudnienia od nas niezależne przepraszamy, staramy się aby maksymalnie skrócić czas przywrócenia dostępności telefonów do naszego biura.

W związku z awarią uruchomiono telefon tymczasowy do sekretariatu: +48 572 371329

INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOUwaga! Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego jednostki:

Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824O Biuletynie


Redakcja biuletynu
Adres:

ul.Franciszkańska 3-5

62-800 KaliszInstrukcja korzystania z Biuletynu:


Z informacji zawartych w Biuletynie należy korzystać poprzez wybór i kliknięcie myszą właściwej zakładki z menu znajdującego się z lewej stronie ekranu.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. Ograniczenia tej zasady mogą nastąpić tylko przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jedną z form upowszechniania dostępu do informacji publicznych jest utworzenie ujednoliconego Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza zawiera informacje o strukturze, zasadach i formie działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

Biuletyn zawiera dokumenty możliwe do pobrania,wzory wniosków do spraw załatwianych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Dokumenty dostępne są w powszechnie znanym formacie Acrobat Reader (PDF). Programy do przeglądania plików dostępne są do bezpłatnego wykorzystywania zarówno przez użytkowników komercyjnych jak i użytkowników domowych.

   - Darmowy czytnik plików PDF - Pobierz Acrobat Reader

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez mieszkańców Kalisza. Uwagi można kierować na adres umieszczony na samym dole - Redakcja Biuletynu. Gdyby chcieli Państwo wysłać pocztę do Inspektoratu, adres poczty elektronicznej znajdziecie w menu KONTAKT.
Udostępnianie informacji publicznejInfomacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PINB, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 Nr112 poz.1198) z dnia 6 września 2001r.


W przypadku nieodnalezienia interesującej Państwa informacji w Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu, prosimy o wypełnienie i przesłanie nam wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja biuletynu:Redaktor naczelny:

Marciniak Mariusz

tel. +48 62 7654 990


Redaktor techniczny:

e-mail: Redaktor techniczny

 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r