Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza - Kalisz ul.Franciszkańska 3-5 62-800 Kalisz


INFORMACJA O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza w związku z okresem zimowym i możliwością występowania opadów śniegu, w celu zapobiegania przed zagrożeniem związanym z jego zaleganiem na dachach obiektów wielkopowierzchniowych przypominamy właścicielom, zarządcom i użytkownikom o obowiązku ich odśnieżania.

Powyższe wynika z art. 61, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ustawy – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r, poz. 1333 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie informujemy, że nie wykonanie obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną (art. 91a ustawy Prawo Budowlane).Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza
Mariusz MarciniakINFORMACJA O CZASOWEJ ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATUW dniu 24 grudnia 2020 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza będzie nieczynny.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza
Mariusz Marciniak

INFORMACJA O CZASOWEJ ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY INSPEKTORATUW związku z narastającym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza, wprowadził zmianę organizacji pracy Inspektoratu.

Od 7 października2020 roku do odwołania będzie ograniczony dostęp do kontaktu z pracownikami inspektoratu.

Wszelkie sprawy do załatwienia w inspektoracie będą ograniczały się do odbioru dokumentów przy wejściu do urzędu.

Prosimy o pozostawianie przy każdym wniosku numeru kontaktowego.

O sposobie załatwienia sprawy będziemy informować telefonicznie bądź przez pocztę elektroniczną.

Kontakt z pracownikami będzie ograniczony – poprzez numery służbowe: (+48 62 7654990; +48 62 7654994) lub pocztę elektroniczną sekretariat@pinb.kalisz.pl.

Rekomenduje się składanie w tym czasie wniosków, pytań etc. poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną, fax oraz skrytkę ePUAP.INFORMACJA O NUMERU RACHUNKU BANKOWEGOUwaga! Informujemy, iż od dnia 01.01.2018 roku obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego jednostki:

Bank PKO BP SA nr 59 1020 2212 0000 5102 0387 8824O Biuletynie


Redakcja biuletynu
Adres:

ul.Franciszkańska 3-5

62-800 KaliszInstrukcja korzystania z Biuletynu:


Z informacji zawartych w Biuletynie należy korzystać poprzez wybór i kliknięcie myszą właściwej zakładki z menu znajdującego się z lewej stronie ekranu.

Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. Ograniczenia tej zasady mogą nastąpić tylko przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jedną z form upowszechniania dostępu do informacji publicznych jest utworzenie ujednoliconego Biuletynu Informacji Publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza zawiera informacje o strukturze, zasadach i formie działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

Biuletyn zawiera dokumenty możliwe do pobrania,wzory wniosków do spraw załatwianych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Dokumenty dostępne są w powszechnie znanym formacie Acrobat Reader (PDF). Programy do przeglądania plików dostępne są do bezpłatnego wykorzystywania zarówno przez użytkowników komercyjnych jak i użytkowników domowych.

   - Darmowy czytnik plików PDF - Pobierz Acrobat Reader

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa uwagi przyczynią się do usprawnienia prac związanych z budową BIP oraz zapewnienia komfortu korzystania z biuletynu przez mieszkańców Kalisza. Uwagi można kierować na adres umieszczony na samym dole - Redakcja Biuletynu. Gdyby chcieli Państwo wysłać pocztę do Inspektoratu, adres poczty elektronicznej znajdziecie w menu KONTAKT.
Udostępnianie informacji publicznejInfomacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PINB, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 Nr112 poz.1198) z dnia 6 września 2001r.


W przypadku nieodnalezienia interesującej Państwa informacji w Biuletynie Informacji Publicznej naszego urzędu, prosimy o wypełnienie i przesłanie nam wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Redakcja biuletynu:Redaktor naczelny:

Marciniak Mariusz

tel. +48 62 7654 990


Redaktor techniczny:

e-mail: Redaktor techniczny

 
 
Copyright Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza   K a l i s z  2 0 1 3 r